ضدعفونی کردن اتوبوس‌های شهری اهواز برای پیشگیری از کرونا
ضدعفونی کردن اتوبوس‌های شهری اهواز برای پیشگیری از کرونا

رئیس سازمان اتوبوسرانی شهرداری اهواز، ضدعفونی پایانه‌ها و اتوبوس‌های اهواز روزانه انجام خواهد شد تا از انتشار این ویروس جلوگیری شود.   کوروش سبزعلی با اشاره به اقدامات انجام شده جهت پیشگیری از انتشار کروناویروس اظهار کرد: برای پیشگیری از انتشار این ویروس، ضدعفونی پایانه‌ها و اتوبوس‌های شهری اهواز آغاز شده است.   وی با […]

رئیس سازمان اتوبوسرانی شهرداری اهواز، ضدعفونی پایانه‌ها و اتوبوس‌های اهواز روزانه انجام خواهد شد تا از انتشار این ویروس جلوگیری شود.

 

کوروش سبزعلی با اشاره به اقدامات انجام شده جهت پیشگیری از انتشار کروناویروس اظهار کرد: برای پیشگیری از انتشار این ویروس، ضدعفونی پایانه‌ها و اتوبوس‌های شهری اهواز آغاز شده است.

 

وی با اشاره به تعداد اتوبوس‌های فعال اهواز بیان کرد: در حال حاضر ۱۷۲ اتوبوس فعال در سطح اهواز وجود دارد که همه این اتوبوس‌ها یک بار در شبانه‌روز ضدعفونی می‌شوند.

 

رئیس سازمان اتوبوسرانی شهرداری اهواز گفت: ضدعفونی پایانه‌ها و اتوبوس‌های اهواز روزانه انجام خواهد شد تا از انتشار این ویروس جلوگیری شود.