تداوم عملیات چاله زدایی و لکه گیری معابر در منطقه هفت

عصر خوزستان:     فرامرز نجف پور سرپرست منطقه هفت از تداوم چاله زدایی و لکه گیری معابر در سطح منطقه هفت خبر داد. به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه هفت اهواز، فرامرز نجف پور گفت: عملیات چاله زدایی و لکه گیری آسفالت در حصیر آباد و بیست متری شهرداری به منظور روانسازی ترافیک و […]

عصر خوزستان:

    فرامرز نجف پور سرپرست منطقه هفت از تداوم چاله زدایی و لکه گیری معابر در سطح منطقه هفت خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه هفت اهواز، فرامرز نجف پور گفت: عملیات چاله زدایی و لکه گیری آسفالت در حصیر آباد و بیست متری شهرداری به منظور روانسازی ترافیک و بهبود روکش آسفالت به همت نیروهای زحمتکش منطقه هفت انجام شد.
نجف پور عنوان کرد: عملیات چاله زدایی و لکه گیری آسفالت در سطح منطقه با هدف بهسازی معابر، رفع ناهمواریهای موجود، تسهیل در تردد، بهبود جلوه بصری شهر، کسب رضایت و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان صورت گرفته است و اکنون در حصیر آباد و بیست متری شهرداری اجرا شده است.
وی در ادامه گفت: عملیات لکه گیری آسفالت در گذشته در کوی رمضای، منبع آب، سپیدار و… انجام شده است همچنین در آینده این پروژه ادامه خواهد داشت و نیز در خیابان و محلاتی که نیاز به اجرای عملیات آسفالت در آنها باشد، اجرا خواهد شد تا بتوانیم با انجام آن رفاه و رضایت شهروندان را جلب کنیم.