روند صعودی تحقق ظرفیت تولید فولاد در خوزستان

عصر خوزستان: اهواز-ایرنا- رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: تحقق ظرفیت اسمی تولید فولاد در استان طی سه سال اخیر افزایش چشمگیری داشته است. منبع: ایرنا

عصر خوزستان:

اهواز-ایرنا- رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: تحقق ظرفیت اسمی تولید فولاد در استان طی سه سال اخیر افزایش چشمگیری داشته است.

منبع: ایرنا