موجودی انبارهای گندم خوزستان تا سال آینده کافی است

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: موجودی انبارهای گندم خوزستان برای ١٢ ماه آینده کافی است و تا برداشت گندم سال آینده پاسخگو خواهد بود. امید جهان‌نژادیان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به سیلوهای موجود برای نگهداری گندم در خوزستان، اظهار کرد: در سطح استان خوزستان، هشت مرکز نگهداری ملکی، ١۵ کارخانه و […]


مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: موجودی انبارهای گندم خوزستان برای ١٢ ماه آینده کافی است و تا برداشت گندم سال آینده پاسخگو خواهد بود.

امید جهان‌نژادیان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به سیلوهای موجود برای نگهداری گندم در خوزستان، اظهار کرد: در سطح استان خوزستان، هشت مرکز نگهداری ملکی، ١۵ کارخانه و ١٨ سیلوی خصوصی برای نگهداری و ذخیره‌سازی گندم وجود دارد.
وی ادامه داد: مراکز نگهداری ملکی و سیلوهای خصوصی موجود در خوزستان، همگی استاندارد هستند. برخی از کارخانه‌جات نیز سیلو  دارند و برخی ندارند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان با اشاره به میزان گندم ذخیره‌سازی شده در خوزستان، افزود: در خوزستان ۶۵٠ هزار تن گندم ذخیره‌سازی شده است و متناسب با نیاز مصرف استان، از انبارها خارج خواهد شد و بخشی از آن نیز از خوزستان خارج می‌شود.
جهان‌نژادیان با بیان اینکه موجودی گندم در خوزستان مازاد بر نیاز مصرف است، گفت: موجودی انبارهای گندم خوزستان برای ١٢ ماه آینده کافی است و تا برداشت گندم سال آینده پاسخگو خواهد بود.
وی تصریح کرد: در صورت نیاز به میزان گندم بیشتر، می‌توانیم از طریق بندرهای استان خوزستان گندم وارد کنیم.
انتهای پیام