نوشتاری از امید حلالی:

۱۳ نکته در مرداد پر حادثه ی افغانستان

(این نکات در پروسه ای ۱۵ روزه که سقوط دولت اشرف غنی و تسخیر کابل بدست طالبان را در پی داشت قلم انداز شده است. سندی و نمودی شاید از یک سیر و تطور سریع)

(این نکات در پروسه ای ۱۵ روزه که سقوط دولت اشرف غنی و تسخیر کابل بدست طالبان را در پی داشت قلم انداز شده است. سندی و نمودی شاید از یک سیر و تطور سریع)

عصرخوزستان – امید حلالی:

۱) ‏تکه ای از جان ایران و شیعه ‎#هرات و اهل هرات در خطر هجوم افراط گرایان طالبانی ست که شورای افتای شان تعدی به جان و مال و ناموس مردمش را مباح و مستباح اعلام کرده اند!
کاش ایران در این ماجرا موضعی منفعل نداشته باشد که تا مدت ها شرمسار آن باشد! جای سکوت و درنگ و انفعال نیست.

۲) ‏در اسلام و آیین مروت و جوانمردی ست که اگر کسی به اضطرار به تو پناه آورد باید که پناهش دهی

پناهنده را راندن ننگ است!

افغان ها بخشی از مردمان ایران بزرگند. غالبا شیعه علی یا فارسی زبانند با تاریخ مشترک.
در آغوش گرفتن کودکان پناهجوی افغان از شر طالبان توسط رییس مرزبانی ارتش فاخر بود

۳) ‏در مورد ۱۷ مرداد روز خبرنگار یادمان باشد محمود صارمی خبرنگار را طالبان در کنسول گری ایران به شهادت رساند پس اجازه تطهیر این کج فهمان آلت دست و مرتجع را ندهیم.

۴) ‏با توجه به اخباری درباره اشغال هرات توسط طالبان بایسته است ایران در دوره انتقالی دولت و وزارت خارجه منفعل عمل نکند و با کشورهای همسایه افغانستان هیات مشترکی به ضرورت تشکیل دهد. باید به طالبان تفهیم شود که هرات و مزار شریف خط قرمز ایران هستند.

۵) ‏حیفا حیف که افغانستان مانند عراق شخصیتی مبرز و مرجع مثل آیت الله سیستانی ندارد تا فتوای جهاد دهد و مردم افغانستان هم مثل مردم عراق کاری کنند که با داعش شد و طالبان را برگردانند به همان مغارهایی که از آن در آمده اند !

۶) ‏این اشرف غنی بی عرضه روی ایران آب هیرمند را بست و ژست گرفت که آب مجانی نداریم! اما الان دارد شهر به شهر و ولایت به ولایت خاک به وحشی ترین فرقه می دهد و از نداشتن غیرت نمی میرد. فقط بلد بود برای ایران رجز بخواند بیچاره :
یا رب مباد که گدا معتبر شود
گر معتبر شود ز خدا بی خبر شود!

۷) ‏اشرف غنی (گدا) اگر سیاستمدار که نه حتا عاقل بود می فهمید که با اجرای یک پروژه به تهدید آبی همسایه و برادر بزرگ تر برنخیزد که پناهگاه چند میلیون افغان در بحران ها و روز تنگ بوده و هست.

او فقط پاکستان را همسایه خود می دانست و بس!
حالا هم برو اثاثت را جمع کن از هواپیما جایت نگذارند!

۸) ‏حال ارزش بیشتری پیدا می کند مرور مقاومت ۴۰ روزه خرمشهر توسط ۴۰ نفر قهرمان در مقابل لشکر تا بن دندان مسلح بعث را بدون پشتیبانی و تدارک لازم و سلاح کافی و بعضاً با جنگ تن به تن در مقایسه با سیل ادوات زرهی ارتش افغانستان که بدون مقاومتی تسلیم می شوند
یاد فرمانده احمد شاه مسعود بخیر!

۹) ‏امروز که افغانستان عزیز شهر به شهر و ولایت به ولایت به شرارت متحجران و خیانت سیاست مداران سست عنصر سقوط می کند بیش از پیش جای دو فرمانده و سرباز وطن خالی ست :
شهیدان والا مقام احمدشاه مسعود و قاسم سلیمانی

۱۰) ‏خیانت سیاسیون همدست جهالت طالبان شد و مزار شریف سقوط کرد !

۱۱) ‏افغانستان با مشرب طالبانیستی قطعا به مثابه پایگاهی خواهد بود برای ترویج و پمپاژ افراطی گری مذهبی که چین، روسیه و جمهوری های مسلمان نشین آسیای میانه و ایران یعنی دشمنان آمریکا و نظام های متخاصم را متاثر خواهد ساخت.
طراحی ظریف و دقیقی در ازای عقب نشینی از افغانستان طراحی شده است.

۱۲) ‌‎در شرق کشور اینک ایران فقط یک همسایه دارد و آن هم پاکستان است. افغانستان یکی از راه های نفس اقتصاد و تجارت ایران بود که اکنون آن نظم بر هم‌ خورد و شایسته نیست ما در مورد هم بسته تاریخی خود نظاره گر باشیم که البته سیاست خارجه یک پروسه است و فردایی نیز از پی امروز خواهد آمد.

۱۳) ‏ریاست دوگانه اشرف غنی- عبدالله عبدالله که در رقابت انتخاباتی با منیت از گلوی هم بنفع ملت افغانستان نرفتند پایین و هردو رییس شدند نتیجه اش مصداق این ضرب المثل شد که :
آشپز که دو تا شود، آش یا شور است یا بی نمک!

اقتدارگرایی متضمن امنیت و رفاه مردم هزار بار شرف دارد بر انحطاط و سستی.