نخستین روز سفر معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده به خوزستان

عصر خوزستان: اهواز- ایرنا- معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده عصر روز چهارشنبه در نخستین سفر استانی خود به خوزستان سفر کرد. منبع: ایرنا

عصر خوزستان:

اهواز- ایرنا- معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده عصر روز چهارشنبه در نخستین سفر استانی خود به خوزستان سفر کرد.

منبع: ایرنا