واکسیناسیون متولدین سال ۷۰ به قبل در خوزستان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از کاهش دو ساله سن واکسیناسیون در استان خوزستان خبر داد. دکتر فرهاد ابول‌نژادیان اظهار کرد: با توجه به کاهش کشوری سن واکسیناسیون به میزان ۲ سال، در استان خوزستان متولدین سال ۱۳۷۰ به قبل می‌توانند با مراجعه به سامانه salamat.gov.ir زمان و محل دریافت واکسن را انتخاب […]


رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از کاهش دو ساله سن واکسیناسیون در استان خوزستان خبر داد.

دکتر فرهاد ابول‌نژادیان اظهار کرد: با توجه به کاهش کشوری سن واکسیناسیون به میزان ۲ سال، در استان خوزستان متولدین سال ۱۳۷۰ به قبل می‌توانند با مراجعه به سامانه salamat.gov.ir زمان و محل دریافت واکسن را انتخاب و سپس جهت تزریق واکسن به مراکز تجمیعی واکسیناسیون مراجعه کنند.
به گزارش ایسنا، پیش از این نیز سن واکسیناسیون در استان خوزستان سه سال کاهش یافته بود و واکسیناسیون متولدین ۱۳۶۸ به قبل در حال انجام بود.
انتهای پیام