عصر خوزستان: دزفول-ایرنا- بیمارستان صحرایی شهیدمخبری نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در آیینی در منطقه چنانه شهرستان شوش راه اندازی شد. منبع: ایرنا

عصر خوزستان:

دزفول-ایرنا- بیمارستان صحرایی شهیدمخبری نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در آیینی در منطقه چنانه شهرستان شوش راه اندازی شد.

منبع: ایرنا