عصر خوزستان: اهواز – ایرنا – مسابقات جایزه بزرگ جودو ایران “یادواره سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی” روز دوشنبه ۲۰ دی ماه به میزبانی اهواز آغاز شد و نفرات برتر چهار وزن نخست مشخص شدند. به گزارش ایرنا رقابت های روز نخست در چهار وزن، ۶۰-،۶۶-، ۷۳- و ۸۱- کیلوگرم برگزار شد و مدال […]

عصر خوزستان:

نفرات برتر چهار وزن نخست مسابقات جایزه بزرگ جودو ایران مشخص شدند

اهواز – ایرنا – مسابقات جایزه بزرگ جودو ایران “یادواره سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی” روز دوشنبه ۲۰ دی ماه به میزبانی اهواز آغاز شد و نفرات برتر چهار وزن نخست مشخص شدند.

به گزارش ایرنا رقابت های روز نخست در چهار وزن، ۶۰-،۶۶-، ۷۳- و ۸۱- کیلوگرم برگزار شد و مدال آوران چهار وزن مشخص و به آنها جوایز نقدی اهدا شد.

در وزن ۶۰- کیلوگرم پوریا خیر الهی (فارس) و مهدی قرقاش (خراسان شمالی) اول و دوم شدند همچنین حسین بخشی (خراسان رضوی) و مهدی خدیری محمدی(بوشهر) مقام سوم مشترک را کسب کردند. 

در وزن ۶۶- کیلوگرم ابوالفضل محمودی(مرکزی ) و حسن الکایی محمد (مرکزی ) مقام اول و دوم را کسب کردند همچنین حمیدرضا پاپی (اصفهان) و امیرحسین ولی زاده (بوشهر) مقام سوم مشترک را به خود اختصاص دادند.

در وزن ۷۳- کیلوگرم محمدرضا صدیقی (البرز ) و وحید جدی (خراسان رضوی ) اول و دوم شدند همچنین علیرضا خجسته (البرز) و رضا پارسا پور (خراسان شمالی) مقام سوم مشترک را کسب کردند.

در وزن ۸۱- کیلوگرم مهدی فتاحی پور ( فارس) و امیرحسین طالبی ( اصفهان) اول و دوم و یونس صارمی( لرستان) و جواد سخندان ( آذربایجان شرقی) مقام سوم مشترک را به خود اختصاص دادند .

 در این رقابت ها ۳۰۰ جودوکار حضور دارند همچنین ۳۰ داور این رویداد را قضاوت می کنند. مسابقات در سالن چنده منظوره سازمان آب و برق و روی ۲ تاتامی برگزار می شود.

در این رقابت ها که روزهای ۲۰ و ۲۱  برگزار می شود به نفرات اول ۱۰۰ میلیون ریال، نفرات دوم ۵۰ میلیون و نفرات سوم مشترک هر نفر ۲۰ میلیون ریال پرداخت می شود.

منبع: ایرنا